Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A. Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A. 


Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A side, er denne af vejledende art. Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport Levering af varer fra Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A.

Leveringstid

Leveringstid er  2-5 dage. Hvis din adresse ligger på Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A ugentlige leveringsrute vil din bestilling blive leveret personligt af Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A. Hvis du ikke er hjemme, vil varerne blive sat foran din dør på Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A ansvar.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer købt af Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A har stillet dig i udsigt. Pris og betaling I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med betalingskort, paypal eller bankoverførsel. Alle priser i Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A - på web-adressen http://www.slowburnbrewing.coop - er inkl. Moms.

Fortrydelsesret

Slowburn Brewing Co-op A.M.B.A yder ingen fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer, eftersom det er fødevarer.